เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

  • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

  • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

  • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

  • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

Subscribe to Our Site

Tel: 0-4596-0118

Email: nongareepittaya.school@gmail.com

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

© 2023 by GREENIFY. Proudly created with Wix.com

โรงเรียนหนองอารีพิทยา

1033530589-png.png
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now